دایرکردن دفاتر دیوان عدالت اداری در همه استان‌ها
سرویس خبر:مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از برنامه ریزی برای ایجاد دفاتر دیوان عدالت اداری در تمامی استان‌های کشور تا پایان امسال خبر داد.

علی اکبر بختیاری به ایجاد بیستمین دفتر این دیوان در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته بیست و یکمین دفتر دیوان تا اواسط مهر امسال در استان آذربایجان غربی ایجاد می‌شود. بختیاری با بیان این که دفاتر استانی دیوان عدالت چهار تکلیف و وظیفه بر عهده دارند افزود: ارشاد و معاضدت قضایی به مردم نخستین وظیفه دفاتر استانی دیوان است. مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری دریافت دادخواست‌ها و شکایت‌های مردم و رفع نواقص آن را دومین وظیفه این دفاتر عنوان کرد و گفت: دفاتر یاد شده پس از دریافت شکایت‌های مردم، آنها را از طریق سیستم الکترونیک قضایی به تهران ارسال می‌کنند تا در شعبه دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. بختیاری ابلاغ و اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را از دیگر وظایف دفاتر استانی این دیوان عنوان کرد. به گفته مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، دفاتر استانی دیوان بر اساس امکانات موجود بویژه نیروی انسانی راه اندازی می‌شود.

نسخه مناسب چاپ