همایش بانکداری سرمایه‌گذاری و صنعت اوراق بهادار
نخستین همایش مربوط به نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در بازار سرمایه کشور ۱۴ آبان در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

این همایش با عنوان بانکداری سرمایه‌گذاری و صنعت اوراق بهادار برای نخستین بار با حضور شرکت‌های تأمین سرمایه فعال در بازار سرمایه کشور و ارکان بازار توسط کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود.

این همایش در رابطه با آگاهی فعالان اقتصادی کشور در زمینه آشنایی با کسب و کار تأمین سرمایه‌ها، انواع روش‌های تأمین مالی و دریافت پیشنهادات برای توسعه ابزارهای تأمین مالی جدیدی که در سایر کشورها به کار می‌رود برگزار خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ