مجلس نمایندگان دولت آمریکا را نجات داد
سرویس خارجی:«اریک کانتور» رهبر اکثریت جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۳۱ رأی مثبت در مقابل ۱۹۲ رأی مخالف، لایحه جدیدبودجه آمریکا را تصویب کرد و با این رأی، از تعطیل شدن دولت فدرال آمریکا جلوگیری به عمل آورد.

همچنین مجلس نمایندگان آمریکا ، علیرغم تهدیدهای پیشین کاخ سفید، لایحه به تعویق انداختن تأمین بودجه قانون خدمات درمانی باراک اوباما را به مدت یکسال تصویب کرد .کاخ سفید تهدید کرده بود که اگر کنگره چنین تصمیمی اتخاذ کند، آن را وتو می کند.

جمهوری خواهان این اصلاحیه را به لایحه ای پیوست کردند که برای ادامه فعالیت دولت فدرال در سال مالی جدید آمریکا ، ضروری بود.گرچه جمهوری خواهان لایحه بودجه آمریکا را تصویب کردند، اما به تعویق انداختن یک ساله تأمین بودجه طرح خدمات درمانی اوباما و همچنین لغو مالیات تجهیزات پزشکی، جدال جدیدی را بین اوباما و جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا به راه خواهد انداخت.قبل از رأی گیری مجلس نمایندگان آمریکا، دموکرات های سنا متعهد شده بودند که تعویق تأمین بودجه خدمات درمانی اوباما را رد می کنند و کاخ سفید نیز گفت چنین طرحی را وتو می‌کند. این جدال، باز هم می تواند به نوعی، منجر به تعطیلی دولت فدرال شود. سنا تا ۱۰ ساعت قبل از شروع سال جدیدمالی دولت(عصردوشنبه) تشکیل جلسه نمی دهد و برخی جمهوری خواهان ابراز نگرانی کردند که «هری رید» رهبر اکثریت دموکرات سنا از این مسئله به نفع خود استفاده کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و متحدان راست افراطی آنها (حزب تی پارتی) مجبور خواهند شد بین تعطیلی دولت پس از دو دهه، یا کنار آمدن با طرح اوباما،یکی را انتخاب کنند.

نسخه مناسب چاپ