تفاهمنامه «نقشه درمان ایران ۱۴۰۴» امضا شد
تفاهمنامه نقشه درمان ایران ۱۴۰۴با هدف افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت، میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور امضا شد.
به گزارش ایسنا، این تفاهمنامه با حضور حسن هاشمی، وزیر بهداشت و سعید نمکی، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اجرایی شدن نقشه درمان کشور و سطح بندی خدمات بستری تفاهمنامه نقشه درمان ایران ۱۴۰۴امضا شد .
براساس این تفاهمنامه، در شهرستان‌های مرکز استان دولت متعهد می‌شود به ازای هر هزار نفر جمعیت، یک و نیم تخت بستری با تعرفه دولتی فراهم کند و در سایر شهرستان‌های بالای ۵۰هزار نفر در کشور، یک تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت همراه با جایگزینی تخت های فرسوده فراهم کند .
همچنین مقرر شده‌است که فاصله سقف تعهد دولت با تعداد تخت برآورده شده برای هر شهرستان با منابع بخش خصوصی، نیمه دولتی، عمومی یا خیریه ایجاد شود. در بخش دیگری از این تفاهمنامه آمده‌است که تفاوت بین استان‌ها وتفاوت درون استان‌ها با ‌توزیع تخت های جدید به میزان حداقل ۲۵درصد کاهش یابد. محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت در حاشیه این مراسم گفت: براساس این تفاهمنامه مقرر شد که تا سال ۱۴۰۴میزان تخت های بستری در بیمارستان های بخش دولتی و غیر دولتی کشور به ۲.۳تخت به ازای هزار نفر جمعیت براساس تغییرات جمعیتی، بار بیماری و در مقایسه با سایر کشور های همتراز افزوده شود.
وی با بیان این که حداقل جمعیت شهرستان برای تاسیس بیمارستان ۵۰هزار نفر و حداقل تخت برای یک بیمارستان ۶۰تخت در نظر گرفته شده‌است، افزود: در شهرهای بین ۲۰تا ۵۰هزار نفر که بیمارستان ندارند یک بیمارستان محلی یا یک مرکز جامع فوریت‌های پزشکی که خدمات بهداشتی و درمانی اورژانس و درمان‌های سرپایی را ارائه می‌دهد تاسیس می‌شود.

نسخه مناسب چاپ