معرفی کتاب
 

دو کتاب از محمدرضا شهیدی‌پاک
نشر علویون، قم
تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی
در عهد دولت حفصیان در افریقیة قرون وسطی
چاپ اول: ۱۳۹۵
۱۸۰ ص‌ـ ۱۵هزار تومان
یکی از عناصر عمده فرهنگ و تمدن انسان مسئله آموزش است. تأسیسات تمدنی تعلیم و تربیت از جمله نهادهای بشری است که به دنبال توسعه شهرنشینی و تکامل جوامع انسانی پدید می‌آید. تأسیس نهادهای آموزشی سنتی فرهنگی است که ریشه در تمدن‌‌های ایران، یونان، مصر و روم دارد.
یکی از جوامعی که نظام‌های مختلف آموزشی در بین ملل خود تأسیس کردند، تمدن اسلامی است. اسلام تعلیم و تربیت را در ابعاد گوناگون آن توسعه داد و در مدیریت زندگی علمی استاد و دانشجو و متون و شیوه‌ها و نهادهای آموزشی و تأسیسات تمدنی جدید تعلیم و تربیت تأسیس کرد.
پژوهش حاضر بیان نمونه‌ای گسترده و کامل از تعلیم و تربیت اسلامی است که نهادها و شیوه‌ها و مواد و متون درسی و اساتید در آن ذکر شده است و سیمایی از یک دوره نظام تعلیم و تربیت اسلامی ترسیم شده است و بخشی از توسعه نظام تعلیم و تربیت اسلامی است.آموزش حفصی شاهد توسعه و تأسیس تونس به عنوان پایتخت و بازسازی آموزش اسلامی و نوآوری بر اثر مهاجرت‌های علمی، به‌وسیله دانشمندان اندلسی است. در عصر حفصیان علاوه بر تکامل و تحول و استمرار نظام سنتی تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ آموزش شاهد برخی نظام‌های ویژه آموزش و تعلیم و تربیت اسلامی است که فقط در افریقیه عهد حفصی پیدا شده است.
پژوهش حاضر فعالیت‌های تعلیم و تربیت و نهادهای آموزشی عصر حفصیان را بررسی کرده و نقش آنها را در تأسیس و گسترش و توسعه نظام آموزش اسلامی در غرب جهان اسلام نشان داده است.

میراث اندلس و مغرب و افریقیه
مطالعه تحلیلی فرهنگ و تمدن اسلامی در غرب اسلامی
چاپ اول
۲۷۶ص‌ـ ۲۰هزار تومان
فرهنگ و تمدن اسلامی پدیده‌ای تاریخی است که نه قرن پویش علمی و فرهنگی انسان در قرون وسطی و تاریخ علمی فرهنگی و سیاسی اجتماعی بشر را در محدوده‌ای بزرگ از جهان به نگارش درآورده است.
کارنامه تمدن اسلامی در حقیقت کارنامه اسلام است. این تمدن از مکه و با تأسیس شهر مدینه به‌وسیله پیامبر اسلام(ص) آغاز شد.
بخش مادی این تمدن، توسعه میراث علوم و معارف تمدن‌های پیشین بود و تمدن اسلامی خیلی زود یکی از پربارترین درخت‌های تمدن جهانی شد.
یکی از شگفتی‌های تمدن اسلامی این است که به‌سرعت خود را در مغرب و افریقیه و شبه‌جزیره ایبری (اندلس) نشان داد و نمونه باشکوه‌تری پدید آورد که پژوهش حاضر، به اجمال آن را معرفی کرده است.انواع علوم از قبیل نجوم، پزشکی، گیاه‌شناسی، داروسازی، کشاورزی، ادبیات، ریاضیات، فلسفه، تاریخ و جغرافیا فقه، تفسیر، تصوف، و هنرهای مختلفی همچون: سفال‌گری، خوشنویسی، موسیقی، نساجی، شیشه‌گری و کاغذسازی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی
آصف خلدانی
نشر ققنوس
چاپ اول: ۱۳۹۶
۴۷۲ص ـ۴۲هزار تومان
کتاب حاضر که به تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان پرداخته، در ۳۲ گفتار با عناوین زیر تهیه و تدوین شده است: دو شیوه برخورد با «تاریخ ملی» ایرانیان، منابع و آگاهی‌نامه‌های در دست، پارسی‌گویان پیش از فردوسی، خاستگاه آریاییان و ایرانیان، آریاییان و ایرانیان، معنای چند واژه رازوار، اژدها و کوه آتشفشان، آغاز چرخه باستان و دوران جمشیدی، دوران ضحاک، آغاز دوران فریدونی، دوران فریدونی، مهر، جشن مهرگان، سه بهر شدن جهان، پایان دوران فریدونی، منوچهر، چهره‌ای ناشناخته، آغاز دوران پهلوانی، دوران منوچهری، شکل‌گرفتن ملیت در میان مردم درون فلات، پیدایی آیین‌های نودیگر، پادشاهی نوذر، پادشاهی زو(زاب)، از پایان کار زوتا شاهی کیقباد، فرعونان مصر و شاهان باستانی ایران، پادشاهی کیقباد وکیکاوس، سیاوش، نمودگار انسان کامل، آنچه در آستانه پای نهادن کیخسرو به ایرانشهر رخ می‌دهد، پای نهادن کیخسرو به ایرانشهر، شهریاری کیخسرو، داستان فرود، ترکان در شاهنامه و تورانیان، پیوند جهان پهلوان و شاه پهلوان، داستان بیژن و منیژه، جنگ بزرگ کیخسرو و با افراسیاب، پایان زندگی گیتیانه کیخسرو، بدرودگفتن کیخسرو با ایرانیان، کیخسرو در نوشتارهای دینی و آثار تاریخ نگاران و دانشوران، تاریخ‌ روزگار سیاوش و کیخسرو.

صفیر حیات
سال دوم، شماره دوازدهم دو ماهنامه اجتماعی، فرهنگی «صفیر‌حیات»، در۱۰۰صفحه و با بهای ۵۰۰۰تومان منتشر شد.
در این شماره مطالب زیر به چاپ رسیده است: ایدز معضلی همه جانبه(گفت‌وگو با خسرو منصوریان)، رویکرد توانمندسازی زنان، با تأکید بر مشارکت اجتماعی زنان در جامعه رسول خدا (معصومه ریعان)، یادداشتی درباره ابعاد، علل و عوامل آسیب در خانواده(محمد هادی فلاح)، بحران خانواده در ایران(سعید مدنی)، آشنایی خانواده با مواد مخدر(حسن ملک‌زاده)، خانواده و مدیریت (زهرا افروغ)، محور و انگیزه ازدواج(حسنعلی بنکدار)، شناسایی عشق پاک و ناب از هوس شعله‌ور(احمد حیدری)، خانواده در متون ادبی(م. امیدوار)، فراموشی زنانگی زنان در نهضت حقوق بشر غربی(شهید مطهری)، مظلومیتی که بر دخت پیامبر رفته و می‌رود (محمدتقی فاضل میبدی)، اسلام و شادی(علی تاج‌الدینی)، گلچینی از مصاحبه رسانه‌های خارجی با آیت‌الله العظمی صانعی در دهه۸۰، چشم‌انداز. در یکی از مطالب این شماره آمده است: «هدف پیامبر اسلام(ص) انسان‌سازی مبتنی بر تقویت روح و اتمام مکارم اخلاق در جامعه‌ای بود که مشکلات اصلی آن جهل، بی‌هدفی، غفلت، عقب‌ماندگی، فرودستی و بی‌اعتنایی به نقش انسان در جهان آفرینش و جامعه بشری بود و این مهم با آگاهی بخشی و مشارکت در اصلاح فردی و اجتماعی اعراب صدر اسلام آغاز گردید و انسان‌هایی والا نسبت به تعهد، ظرفیت و کارآمدی شان پرورش داد. الغاء خشونت علیه زنان، به کارگیری ایشان در امور فکری، دینی و اجتماعی، از جمله مکانیزم‌های توانمندسازی زمان در جامعه نوبنیاد رسول خدا(ص) بوده است. روند این توانمندسازی،‌از ابتدای رسالت آغاز گردید و در ادامه با هجرت عملی شد و در طی دوران حضور پیامبر اسلام(ص) در مدینه استحکام یافت. آیات بسیاری در تایید این روند نازل گردید و فصل‌نوینی در معادلات اجتماعی

نسخه مناسب چاپ