توزیع بسته های افطار کمیته امداد امام خمینی (ره) میان رزمندگان غزه
 

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، کمیته امداد امام خمینی (ره) بسته های افطار میان رزمندگان مستقر در مرز غزه توزیع کرد. رزمندگان و ساکنان غزه حمایت های مادی و معنوی ایران از آرمان فلسطین به ویژه منطقه تحت محاصره غزه را ارج نهادند.

نسخه مناسب چاپ