دستگیری یک فعال فضای مجازی دراردبیل
اردبیل – خبرنگاراطلاعات: رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: شخصی که درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی علیه یکی ازمدیران اردبیل ایجاد مزاحمت و اقدام به هتک حیثیت کرده بود، دستگیرشد.
سرهنگ حافظ شریفی افزود: متهم انگیزه خود را ازاین عمل مشکل مالی و داشتن طلب از شاکی اعلام کرد و افزود: پاسخ های منفی وعدم دریافت نتیجه برای دریافت طلبم باعث انتخاب فضای مجازی برای مزاحمت برای این فرد شد.

نسخه مناسب چاپ