امیر کویت برای میانجیگری در بحران کشورهای عربی با شاه عربستان دیدار کرد
 

شیخ «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت که به منظور میانجیگری بین قطر و کشورهای عربی وارد شهر «جده» عربستان شده بود، با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی دیدار و درباره تحولات و تنش های به وجود آمده میان عربستان و قطر گفتگو کرد. در دیدار امیر کویت و ملک سلمان، تحولات و اوضاع منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

نسخه مناسب چاپ