بزرگراه آوینی به جاده ورامین متصل شد
شهرری – خبرنگار اطلاعات: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲۰ از بهره برداری و گشایش دسترسی بزرگراهی شهید آوینی به جاده ورامین خبرداد.
ابوذر ریاضی افزود : پروژه اتصال بزرگراه شهید آوینی به جاده ورامین به اتمام رسید و این دسترسی بزرگراهی زیربار ترافیکی رفت.ریاضی با اشاره به این که با اجرای این پروژه ترافیکی، بخشی از بزرگراه شهید آوینی در محدوده قلعه گبری تعریض شده است، افزود: با ساخت مسیر کندرو به طول ۱۰۰۰متر، دسترسی به جایگاه پمپ گاز این محدوده نیز ایمن سازی و یکی از نقاط حادثه خیز منطقه ۲۰ برطرف شد.

نسخه مناسب چاپ