ساخت سه چرخه ویژه توان یابان منطقه ۲۰تهران
شهرری – خبرنگار اطلاعات: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲۰ از ساخت سه چرخه با طراحی جدید برای آموزش توان یابان این منطقه خبرداد.ابوذر ریاضی با بیان این مطلب گفت: با توجه به محدودیتی که توان یابان در استفاده از دوچرخه دارند، بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ به ساخت سه چرخه با طراحی جدید و متناسب با این افراد اقدام کرده است تا در زمان های آموزش از آن استفاده کنند.
اوبا اشاره به این که این طرح جدید سه چرخه مورد استقبال کم توانان و خانواده های آنها قرار گرفته است، افزود: این اقدام به ابتکار بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ و با استفاده از دوچرخه های غیرقابل استفاده و اسقاطی انجام شده است.

نسخه مناسب چاپ