اعلام شرایط استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری
سرویس سیاسی – اجتماعی:سازمان تامین اجتماعی شرایط استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،‌ بیمه شدگانی که براثر بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرارمی گیرند، چنانچه برحسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را به عنوان یکی از حمایت های سازمان تامین اجتماعی خواهند داشت.‌براساس این گزارش، نداشتن اشتغال به کار درایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، قطع نشدن رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و بازخرید نشدن، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری، شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری است.
همچنین برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت دریافت آن جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: غرامت دستمزد بیمه شده ای که براثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد یا براثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود، از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.‌بر اساس مقررات، در صورتی که بیمه شده براثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود، غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.‌طبق این گزارش، در صورتی که بیماری بیمه شده در ادامه بیماری قبلی باشد یا بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان و بعد بستری شود و همچنین در مورد جانبازان انقلاب اسلامی که بیمه شدگان براثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان هم بستری نمی شوند، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز اول محاسبه و پرداخت می شود.
بر این اساس، بیمه شدگان واجد شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواهی پزشکی خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند.
همچنین برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.

نسخه مناسب چاپ