ایجاد دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد در استان قزوین
قزوین – خبر نگار اطلاعات : دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد با هدف شناسایی استعدادهای جوانان علاقمند مساجد در عرصه تئاتر در قزوین ایجاد شد.
کارشناس مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری قزوین هدایت، آموزش فعالان و آشناسازی مردم با ظرفیت های هنری تئاتر را از دیگر اهداف ایجاد این دفتر اعلام کرد و گفت : دفتر تئاتر مردمی به منظور برقراری ارتباط با مردم و به عنوان هنری در خدمت مردم هم اکنون در قالب یک ایده و الگو در تعدادی از استان ها فعال شده است و خروجی تولیدات آن نیز در قالب جشنواره های سالانه و با معرفی آثار برتر در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.
سید قاسم قوامی افزود :دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد با استقرار در حوزه هنری قزوین و با هماهنگی مساجد سطح استان، تمامی فعالیت های نمایشی و تئاتر را ساماندهی و حمایت می کند .
وی با اشاره به این که تئاتر مردمی بچه های مسجد پیش از این نیز فعال بود ه است ، گفت : این تئاتر در طول چند سال اخیر دچار فترت شد تا این که با ابتکار مدیر مرکز هنرهای نمایشی مجددا فعالیت خود را در استان های کشور از سر گرفت.

نسخه مناسب چاپ