آموزه
 

سخن بی‌پایان است اما به قدر طالب فرو می‌آید… به قدر اعتقاد و همت سخن فرود می‌آید.
فیه مافیه ر۲۶و۲۷
مولانا

code

نسخه مناسب چاپ