کارگاه نمایشنامه‌نویسی نغمه ثمینی برگزار می‌شود
نغمه ثمینی کارگاه نمایشنامه‌نویسی با همکاری موسسه «پرسش» برگزار می‌کند. در این کارگاه دانشجویان در چهار جلسه با بنیان‌ها و اصول نظری و تکنیکی نمایشنامه‌نویسی آشنا خواهند شد و مدرس مولفه‌های مورد نظر در راستای نگارش نمایشنامه‌ای استاندارد را به آنها آموزش خواهد داد. سپس در چهار جلسه دوم که به صورت غیر حضوری خواهد بود متن‌های نوشته‌شده مخاطبین توسط مدرس مورد ارزیابی واقع شده و مشکلات احتمالی و نظرات او توسط مخاطبان در روند کار اعمال خواهد شد.در نهایت در دوره سوم دانشجویان اقدام به ارایه کارهای خود در کلاس خواهند کرد و نمایشنامه‌های به نگارش در آمده درطول دوره ارزیابی نهایی می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره باید تا تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۶ رزومه کاری خود را برای بررسی به آدرس ایمیل موسسه «پرسش»
porsesh.institute@gmail.com ارسال کنند.

نسخه مناسب چاپ