دانشگاه جامع علمی – کاربردی بزودی در آسایشگاه خیریه کهریزک ایجاد می شود
شهرری – خبرنگار اطلاعات :ایجاد و شکل گیری دانشگاه جامع علمی – کاربردی در آسایشگاه خیریه کهریزک، وارد مراحل عملیاتی شد.به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ با تشکیل کمیته ای ۳ نفره متشکل از دکتر فریبرز بختیاری به عنوان مسئول هماهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مستقر در محل آسایشگاه خیریه کهریزک و با حضور دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی و هیأت همراه در آسایشگاه خیریه کهریزک و بازدید از محل تعیین شده تحصیل دانشجویان، پروژه تاسیس شعبه ای از این دانشگاه وارد فاز عملی شد.
این هیأت علمی در دیدار با هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک، چگونگی اجرای تصمیمات کمیته ۳ نفره ایجاد این دانشگاه در محل مجموعه کهریزک را مورد بررسی قرار داد. دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه علمی – کاربردی کشور با تأکید بر افتتاح شعبه ای از این دانشگاه در محل مجموعه بزرگ کهریزک ، گفت : قطعاً ایجاد و توسعه مراکز دانشگاهی نیاز به بررسی های همه جانبه در چارچوب های خاص خود را دارد تا کار آمدی مورد انتظارحاصل شود .
وی افزود: بر همین اساس آقایان: دکتر اخوان معاون آموزشی دانشگاه و دکتر زهتابیان مشاور هیات امنا و هیات مدیره در امور آموزش دانشگاه و دکتر فریبرز بختیاری نماینده آسایشگاه در دانشگاه علمی – کاربردی مستقر در دانشگاه در کمیته ای ۳ نفره، می توانند با تدوین برنامه های پیش رو و بررسی مسائل تکمیلی، در راه اندازی این دانشگاه نقش آفرین باشند.
دکتر امید، ارتباط با سایر مراکز آموزشی را نیز امری ضروری برشمردو گفت: اشتیاق کامل داریم با برطرف شدن دغدغه های آموزشی و هماهنگی های لازم، نیاز جامعه را با تکیه بر نیروی انسانی کار آمد در زمینه نگهداری و پرستاری از سالمندان و معلولین بر طرف کنیموی در بخش دیگری با اشاره به دیدار از اماکن مختلف مجموعه کهریزک یاد آور شد: پیش از ورود به آسایشگاه ذهنیت دیدار از یک مرکز نگهداری سالمند و معلول را داشتیم، اما واقعیت موجود به صراحت می گوید اینجا شهری کامل برای زندگی این قشر از جامعه است که با اهتمام به بخش درمان، توانبخشی و نگهداری، درسی بزرگ برای کشور و نمونه ای بارز در خدمات داوطلبانه است.
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی کشور، خدمت به ناتوان ترین افراد جامعه را توفیقی بزرگ برای مسئولین کهریزک دانست که صبورانه و بدون چشمداشت به پاداش های دنیوی، در تلاشی بزرگ و پویا خدمتگزار دریافت کنندگان انواع خدمات مورد نیاز بهداشتی و درمانی هستند

نسخه مناسب چاپ