ارائه برنامه یکساله کی‌روش برای تیم ملی
 

سرمربی پرتقالی تیم ملی فوتبال برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را برای حضور مقتدرانه تیم ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، کارلوس کی روش دیروز در نشستی با سردبیران رسانه های خبری، برنامه خود تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را ارائه کرد.
براین اساس کی روش از اول شهریورماه امسال تا پایان سال برای آماده سازی بلندمدت تیم ملی فوتبال، خواستار برگزاری هشت دیدار شده است. از این هشت دیدار دو مسابقه به طور رسمی مربوط به مرحله مقدماتی جام جهانی می شود و ۶ دیدار دوستانه با برگزاری ۵ اردو به مدت جمعا ۵۹ روز شده است.
وی از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد سال آینده را برای برنامه میان مدت تیم ملی فوتبال معرفی کرد و خواستار برگزاری دو یا سه دیدار دوستانه به همراه یک اردوی ۲۷ روزه شده است.‌سرمربی پرتقالی تیم ملی فوتبال ایران ۱۱ تا ۲۳ خردادماه سال آینده را هم برای برنامه کوتاه مدت خود برای آماده سازی تیم ملی در مسیر جام جهانی روسیه اعلام کرد و خواستار برگزاری یک یا دو دیدار دوستانه به همراه برگزاری یک اردوی ۱۳ روزه شد.‌براساس آنچه که کی روش در اختیار سردبیران رسانه ها قرار گرفته است، اردوی نخست از (اول تا ۱۴ شهریورماه ۹۶) و در مجموع به مدت ۱۴ روز خواهد بود. اردوی دوم (پنجم تا ۱۸ مهرماه ۹۶) و به مدت ۲ هفته برگزار خواهد شد.
اردوی سوم درخواستی کی‌روش (۱۰ تا ۲۳ آبان ماه ۹۶) و بازهم به مدت ۱۴ روزه خواهد بود. اردوی چهارم سرمربی تیم ملی از (۱۷ تا ۱۹ آذرماه) و این بار برای سه روز درخواست شده است.
اردوی پنجم ملی پوشان نیز به درخواست کی روش از (۲۳ اسفند ۹۶ تا هفتم فروردین ۹۷ ) به مدت ۲ هفته برنامه ریزی شده و اردوی ششم نیز از (۱۵ اردیبهشت ۱۰ خردادماه ۹۷) و به مدت ۲۷ روز درخواست شده است.
اردوی هفتم و نهایی ملی پوشان هم بنا به درخواست کی روش از (۱۱ تا ۲۳ خردادماه ۹۷) و به مدت ۱۳ روز برنامه ریزی شده است.

نسخه مناسب چاپ