امروز در تاریخ
قتل عام کرمانی ها
از آنجا که محاصره شهر کرمان توسط نیروهای آغامحمدخان قاجار بیش از یک ماه به طول انجامید، میان مورخان بر سر روزی که خان قاجار پس از سقوط شهر دستور درآوردن ۲۰ هزار جفت چشم از مردان و قتل چهار هزار نفر دیگر و فروش اسیران به بردگی و تخریب کرمان را صادر کرد با جزیی تفاوت اختلاف نظر است.
از روایت هایی که به دست داده شده است چنین بر می آید که این جنایت، چند روز پیش از آغاز تابستان و به قول غالب ۱۷ ژوئن در سال ۱۷۹۴ میلادی روی داده است.
کرمان، شهر باستانی ایران که اردشیر بابکان به آن عشق می ورزید به لطفعلی خان زند آخرین امیر این خانواده ایرانی که گرفتار خیانت مقامات دولتی و نیز حملات خان قاجار شده بود پناه داده بود.
آغامحمدخان و عمدتا به دلیل اخته بودن مردی سفاک و عقده ای بود و از خونریزی خودداری نمی کرد. در تهران بود که شنید تزار روس به دربند قفقاز نیروی نظامی فرستاده و حاکم گرجستان که قبلا منطقه ای وابسته به ایران بود خودرا تحت الحمایه تزار قرارداده که به قفقاز رفت و تفلیس را ویران و کشتار کرد. وی در سر راه بازگشت، ۱۷ ژوئن ۱۷۹۷ در دژ شوشی در قره باغ به دست نوکرانش کشته شد.

تعطیل بازار و اجتماع در بهارستان
۲۷ خرداد سال ۱۲۸۷ هجری خورشیدی بازار تهران به نام مخالفت با استبداد محمدعلی شاه قاجار تعطیل کرد و مردم در بهارستان جمع شدند. این وضعیت تا تیرماه و به توپ بسته شدن عمارت مجلس هر روز به چشم می خورد.

فرماندار کمونیست تهران
بیست و هفتم خرداد ۱۳۲۵ تهران دارای یک فرماندار کمونیست شد. در این روز عباس اسکندری ناشر روزنامه «سیاست» و از سران و موسسان حزب توده ایران که بعدا هم نماینده مجلس شد به سمت فرماندار پایتخت تعیین گردید. نام اسکندری همچنان بر خیابانی که در غرب شهر تهران ایجاد کرد باقی مانده است.

code

نسخه مناسب چاپ