. . . یک تکه آسمان
 

اى پروردگار ‏
این منم اى پروردگار من، بر پیشگاهت افتاده. این منم که بارگناهانم بر پشتم سنگینى مى‏کند و گناهان عمرم را تباه ساخته است‎.‎‏ این منم که از روى جهالت تو را عصیان کرده‏ام در حالى که تو سزاوارعصیان من نبودى‎.‎آیا تو اى خداوند، بر کسى که به درگاهت دست به دعا بردارد رحمت مى‏آوردى تا من در دعا مبالغت ورزم؟ آیا تو اى خداوند کسى را که به درگاهت اشک ریزد مى‏آمرزى تا من به اشکبارى شتابم؟ آیا تواى خداوند کسى را که به خوارى روى بر خاک درت نهد مى‏بخشایى؟آیا تو اى خداوند کسى را که شکایت بینوایى خویش به درگاه تو آرد درحالى که به تو توکل کرده است بى‏نیاز مى‏سازى؟اى خداوند آن را که جز تو بخشنده‏اى نمى‏یابد نومید مکن و آن راکه جز تو از دیگرى بى‏نیازى نجوید فرومگذار.‏
دعای شانزدهم صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ