برگزاری آزمون دانشگاه خارجی در ایران بدون اخذ مجوز ممنوع
سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: برگزاری آزمون دانشگاه‌های خارجی در ایران توسط موسسات اعزام دانشجو، با هدف ورود به آن دانشگاه‌ها بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ممنوع است.
به گزارش مهر، اسامی و مشخصات موسسات و شرکت های ‌مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشورخرداد ماه ۹۶ به‌روز رسانی شدند. در حال حاضر ۱۵۴موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور وجود دارند که تمدید ۲۵موسسه در دست بررسی است و اعتبار مجوز ۱۲موسسه نیز به اتمام رسیده و ۳موسسه نیز تا اطلاع ثانوی از قرارداد با آنها خودداری می شود.
کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور، در وزارت علوم، از متقاضیان در خواست کرده است در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات، نسبت به تاریخ انقضای مجوز صادره دقت لازم را داشته باشند. موسساتی که اعتبارمجوز فعالیت شان منقضی شده است، حائز شرایط برای عقد قرارداد نیستند‌.ضرورت دارد متقاضیان برای حصول اطمینان هرچه بیشتر، فهرست دانشگاه‌های معتبر در فهرست اداره کل دانش آموختگان را نیز مطالعه کنند. ذکر این نکته ضروری است که هر موسسه یا شرکت خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور فقط برای کشور یا کشورهایی که نامشان در مقابل نام موسسه درج شده در ستون حوزه فعالیت اجازه اقدام دارد.
موسسات این نکته را نیز باید مورد توجه قرار دهند که برگزاری دوره ها و آزمون زبان برای ورود به دانشگاه‌های خارجی و برگزاری آزمون دانشگاه خارجی درایران با هدف ورود به آن دانشگاه‌ها بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ممنوع است.

نسخه مناسب چاپ