اجرای برنامه کنترل سموم در فضای گلخانه‌ها
رئیس سازمان حفظ نباتات از همکاری با چند شرکت بین المللی برای کنترل مصرف سموم در گلخانه‌ها خبر داد و گفت: تدارک سموم “دیازینون” و “بوتاکلر” بعد از سال ۹۸ قطع خواهد شد.
محمدعلی باغستانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: از زمان معرفی یک سم به سازمان حفظ نباتات تا ثبت آن(چون هیچ آفت کشی بدون ثبت نمی تواند مصرف شود) به طور میانگین بین یک و نیم تا دو سال طول می کشد؛ چون هر آفت کشی که وارد کشور می‌شود باید مباحث بهداشتی و محیط زیستی مربوط به آن در هیات نظارت بر سموم که متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، پزشکی قانونی و … است، بررسی شود.باغستانی افزود: طی دو تا سه سال گذشته حدود ۵۵ قلم سم جدید کم خطر به لیست سموم کشور اضافه شده است. باغستانی گفت: شرایط محیطی گلخانه‌ها، به خصوص در بحث بیماری‌ها و آفات شرایطی است که آفت به خوبی می تواند جولان دهد؛ در این وضع ممکن است تعداد شرایط سمپاشی مقداری زیاد باشد که مخاطراتی در این زمینه وجود دارد ما بر این اساس امسال با همکاری چند شرکت بین المللی، در چند مرکز پایلوت از جمله پاکدشت و یزد مدیریت تلفیق آفات گلخانه را اجرا کردیم که اقدام بسیار خوبی بود.

نسخه مناسب چاپ