کیانوش رستمی با نظارت فدراسیون دست به وزنه می‌شود
 

بیست و ششمین جلسه شورای عالی فنی با تصمیمات مهمی در حوزه مربوط به تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان که رقابت های جهانی ۲۰۱۷ امریکا را پیش رو دارد همراه بود.
به گزارش سایت فدراسیون وزنه برداری، نشست مهمی که مهمترین خروجی اش، شرایط بازگشت و حضور مشروط کیانوش رستمی قهرمان و رکورددار وزنه برداری جهان و المپیک به تمرینات اردویی بود.‌ در ابتدای این نشست که روز پنجشنبه برگزار شد، اعضای شورای فنی با کیانوش رستمی به بحث و گفتگو پرداختند و در نهایت به توافق رسیدند.‌بر اساس این توافق فدراسیون وزنه برداری امکانات و تجهیزاتی که مورد نیاز این قهرمان برای آماده سازی و حضوری موفق در رقابت های جهانی داشته باشد را فراهم می کند تا ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم در تیم ملی وزنه برداری همراه یک مربی که مورد تایید وی و فدراسیون وزنه برداری باشدتمرینات خود را مجدداً آغاز کند. این برنامه تا مسابقات جهانی ادامه دارد.همچنین رستمی می بایست درهر زمان که فدراسیون و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) تعیین کند، مهیای آزمایش دوپینگ باشد. هرگونه ارتباط وی با اردوهای تیم ملی باید از طریق فدراسیون صورت گیرد. رستمی می بایست یک قراردادی رسمی با حفظ تمامی مقررات جاری با فدراسیون منعقد کند.‌در نهایت ، توافق شد رستمی طی ۱۰ روز آینده یک نفر را به عنوان مربی مورد وثوق خود معرفی کند. در ادامه این نشست مسعود قاسمی سرپرست تیم ملی بزرگسالان شدوپوشش کامل برنامه های خارج از تهران مورد موافقت قرار گرفت(هفته اول اردوهای تیم ملی در تهران و پس از ماه مبارک رمضان اردو در استان آذربایجان شرقی برگزار می شود).

نسخه مناسب چاپ