عملیات شهادت طلبانه در بیت المقدس
 

سه جوان فلسطینی بعد از به هلاکت رساندن یک افسر پلیس رژیم صهیونیستی، خود نیز به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیدند. سه فلسطینی مسلح، یک پلیس اسرائیلی را نزدیک دروازه دمشق در اطراف بخش قدیمی بیت المقدس به شدت زخمی کردند. رسانه های رژیم اشغالگر از کشته شدن این نظامی زن صهیونیست خبر دادند. پلیس اسرائیل هم این سه فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساند.

نسخه مناسب چاپ