امروز در تاریخ
ورود برادران شِرلی به قزوین
انتونی و رابرت شرلی (دو برادر انگلیسی) ۱۹ ژوئن سال ۱۵۹۸ میلادی (۲۹ خرداد) در شهر قزوین ـ پایتخت وقت ایران ـ با شاه عباس یکم دیدار کردند که به نوشته مورخان، با این دیدار نفوذ و سپس مداخله انگستان در امور ایران آغاز شدکه ایرانیان خاطرات بسیاری بدی از آن دارند.
این دو برادر همراه با چند انگلیسی دیگر سیزدهم ژوئن وارد قزوین شده و درخواست ملاقات با شاه عباس را کرده بودند که پس از شش روز انتظار به آن موفق شدند.

ایجاد نیروی هوایی ایران
دولت وقت ایران، با شعار دفاع از آسمان وطن ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ ده افسر جوان (وابسته به نیروی زمینی) را برای فراگرفتن فنون خلبانی در آموزشگاههای شوروی روانه مسکو کرد.
در بازگشت این عده به وطن، نیروی هوایی ایران با آرم «بلند آسمان جایگاه من است» به وجود آمد و آسمان ایران دارای دفاع شد. نخستین هواپیمای نیروی هوایی ایران پنجم اسفند ۱۳۰۴ در آسمان شهر تهران ظاهر شد و نمایش پرواز داد. تهرانی ها برای تماشای آن به پشت بامها رفته بودند.
این نیرو در شهریور۱۳۲۰ بدون توجه به بخشنامه سرلشکر نخجوان که خود افسر نیروی هوایی بود، تا آخرین قطره بنزین از آسمان کشور دفاع کرد و برای خود تاریخ ساخت.

گردهمایی کمونیستها باحضور مارکس و انگلس
نخستین گردهمایی کمونیستها که در آن «کارل مارکس»، «فردریک انگلس»و «استفان بورن»شرکت داشتند ،۱۹ ژوئن سال ۱۸۴۷ در لندن گشایش یافت .
در آن، مارکس فرضیه خودرا برای ساختن جهانی که در آن؛ در درجه اول برابری اقتصادی ـ اجتماعی همه مردم تامین شود مطرح ساخت که در کنوانسیون منعقده در دسامبر (آذر ماه) همان سال به تصویب رسید و سال بعد (سال ۱۸۴۸) مانیفست کمونیست انتشار یافت و در پی آن، یک رشته انقلاب کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و اتریش را فراگرفت و….
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ