اعلام نظر مراجع ذی صلاح درباره لو رفتن سئوالات امتحانی
رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: بررسی و اعلام نظر در خصوص صدق و کذب بودن آنچه در فضای مجازی درباره لو رفتن سئوالات نهایی مطرح شده به عهده مراجع ذی صلاح است.
عبدالرسول عمادی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: مرکز سنجش آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی امر امتحانات تمام اقدامات و تلاش خود را در راستای حفظ امنیت و صحت برگزاری آن به عمل آورده است.وی ادامه داد: آنچه در فضای مجازی مبنی بر لو رفتن سئوالات امتحانی دانش آموزان به آن پرداخته شده در حد شایعات و سوءاستفاده از شرایط بوجود آمده در راستای امیال خاص است.رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امر امتحانات همواره برای آموزش و پرورش بسیار مهم و از حساسیت بالایی برخوردار است، یادآور شد: این مرکز ضمن احترام به دغدغه اولیا و دانش آموزان، پیگیر مطالب منتشرشده در فضای مجازی بوده و مستندات خود را در اختیار مراجع مسئول قرار داده است.

نسخه مناسب چاپ