آیت الله العظمی‌مکارم شیرازی میزان فطریه و کفاره امسال را اعلام کردند
بر اساس اعلام نظر آیت الله العظمی‌مکارم شیرازی، زکات فطره امسال برای هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ شش هزار تومان و بر اساس قوت غالب برنج خارجی، مبلغ ۱۵ هزار تومان و برنج ایرانی، مبلغ ۳۰ هزار تومان اعلام شده است.
کفاره روزه غیر عمد (عذر) برای هر روز مبلغ دو هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد برای هر روز مبلغ یکصد و بیست هزار تومان است.
لازم به ذکر است که براساس مسأله ۱۴۹۲ رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی‌مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانى که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، یعنى باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از اینها را بدهد کافى است.
در ضمن بنابر فتوای ایشان، اگر کسى تنها در افطار شب عید فطر میهمان دیگرى باشد فطریه او به عهده خودش است.

نسخه مناسب چاپ