امروز در تاریخ
جنگ کاتالون و شکست آتیلا
هون ها که اوایل دهه ۴۴۰ میلادی توسط ارتش ایران (زمان پادشاهی یزدگر دوم) از قفقاز شمالی به اروپا رانده شده بودند، در جنگ کاتالون در نزدیکی رودخانه لوآر ـ در فرانسه (که از بیستم تا ۲۲ ژوئن سال ۴۵۱ میلادی طول کشید) از واحدهای مشترک رومی (ایتالیایی)، فرانک (فرانسوی) و ژرمن (آلمانی) شکست خوردند و به سرزمین مجارستان (به نام آنان هونگری) قانع شدند. فرماندهی هون ها را در جنگ کاتالون، «آتیلا» برعهده داشت. پیش از یزدگرد دوم، شاپور دوم (ذوالاکتاف) هون ها را که در شمال منطقه فرارود قصد ورود به ایرانزمین را کرده بودند درهم شکسته، و فراری داده بود.

کرمان به دست اعراب افتاد
شهر کرمان در نخستین روز تابستان سال ۶۵۴ میلادی به تصرف اعراب درآمد که «مجاشع بن مسعود سلمی» فرماندهی آنان را بر عهده داشت. مؤلف تاریخ «منتظم ناصری» وقوع این رویداد را سال ۶۵۱ میلادی مطابق سال ۳۱ هجری ذکر کرده است!.هنگام تصرف کرمان، هنوز یزدگرد سوم ـ شاه ساسانی ـ زنده و در شهر مرو (خراسان بزرگتر) بود که وی نیز در همین سال ترور شد.

تصمیم به ایجاد خبرگزاری
پهلوی یکم (رضاشاه) که از ترکیه دیدار
می کرد یکم تیرماه ۱۳۱۳ پس از بازدید و مشاهده طرز کار خبرگزاری آناتولی در این کشور، تصمیم گرفت که ایران دارای یک خبرگزاری مشابه آن شود و این تصمیم خودرا به دولت ابلاغ کرد. در اجرای این تصمیم، ۵۰ روز بعد (۱۹ اَمُرداد ۱۳۱۳) خبرگزاری پارس آغاز به کار کرد و به پوشش خبرهای داخلی (عمدتا مؤسسات دولتی) و
گزارش های سایر کشورها پرداخت.

انگلیسی ها در سوراخ جهنم!
۲۲ ژوئن سال ۱۷۵۶ به دستور سراج الدین «نواب بنگال» ۱۴۶ شبه نظامی انگلیسی را در یک اطاق کوچک حبس کردند (که برخی از آنان را از سوراخی که در سقف ایجاد کرده بودند به داخل اطاق و بر سر دیگران افکنده بودند) و این عمل باعث خفه شدن ۱۲۳ تن از انگلیسی ها شد. مورخان انگلیسی در تالیفات خود از این اطاق به عنوان «سوراخ سیاه جهنم» نام برده اند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ