پوشش بیمه ای ۳۲هزارنفر ازاهالی فرهنگ،هنرورسانه
مدیرعامل صندوق اعتباری هنربا اعلام اینکه تاکنون بیش از ۲۰هزار نفر از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی صندوق اعتباری هنر هستند، اظهار کرد: حدود ۱۰ هزارنفرازاصحاب فرهنگ،هنر و رسانه نیز از محل هدفمندی یارانه ها بیمه شده اند.
سید زاده با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت امسال گفت: ۱۲ هزارنفرازاهالی فرهنگ وهنر به جمع بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر افزوده شدند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: براساس موافقت نامه میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ اول آذر ۱۳۸۱، تنها ۲۰ هزار نفر از هنرمندان ، نویسندگان و روزنامه نگاران با هزینه صندوق اعتباری هنر از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند می شدند.
وی ادامه داد: طی این سالها ۱۰ هزار نفر نیز از طریق بند ب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه ها به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده و در سال ۹۶ برای اولین بار ۶۰ درصد به تعداد بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر افزوده شد.
مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان ، روزنامه نگاران وهنرمندان درباره بدهی های مانده از گذشته (حدود ۳۸ میلیارد تومان) این صندوق به سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: با مساعدت و پیگیری سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس تفاهم نامه ای ‌بدهی انباشته صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی تسویه شد.
وی افزود: همچنین مقرر شد با پیگیری های بعدی افراد واجد شرایط هنرمند، روزنامه نگار، نویسنده و خبرنگارمردان بالای ۵۰ سال و زنان ۴۵ سال سن نیز از طریق صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند.

نسخه مناسب چاپ