اصلاح آیین‌‏نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره اصلاح آیین ‏نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه، موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۴۶رت۱۲۷۸۴هـ مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین‏نامه مذکور اضافه می‏شود:
بند۱۰‌- اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۵: آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهره‏برداری قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ وجود داشته باشد، اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند.
۲ – متون زیر به عنوان مواد (۱۸) تا (۲۲) به آیین‌نامه یادشده الحاق می‏شود و ماده (۱۸) قبلی به عنوان ماده (۲۳) تلقی می‌شود:
ماده ۱۸- تشخیص اسناد معتبر وقفی به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و تشخیص اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. تشخیص ضرورت حریم موقوفات و میزان اراضی مورد نیاز برای آن، در هر مورد برای یک بار با رعایت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه تعیین می‏شود.
ماده ۱۹- بهره‏برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگل‏های طبیعی که در حریم موقوفات قرار می‏گیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.
ماده ۲۰- چنانچه مدیریت و بهره‏برداری از اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط، به سایر دستگاه‏های اجرایی تحویل و تغییر نمایندگی شده باشد، کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوط (با حق رای) نسبت به تطبیق وضعیت این گونه اراضی با قانون و این آیین‏نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را جهت هماهنگی و اجرا به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‏نماید. دستگاه‏های اجرایی مربوط مکلف به همکاری جهت استیلای ید موقوفه بر اراضی مذکور هستند. اعیانی‏ احداث شده توسط متصرفین در اراضی موضوع این ماده متعلق به آنان است.
ماده ۲۱- به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به تعیین حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطالاسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۸۰-، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (معاون حفاظت و امور اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذیربط) و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیریه (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ذیربط) تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رای به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می‌شود.
تبصره ۲- نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۲۲- به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‏نامه به سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‏شود با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل‏های اجرایی مورد نیاز را در چارچوب این آیین ‏نامه به صورت مشترک تهیه و به واحدهای اداری ذیربط ابلاغ نمایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

نسخه مناسب چاپ