. . . یک تکه آسمان
 

ای خدا تو خود در کتابی که نازل کردی فرمودی ماه رمضان آن ماهی است که در آن قرآن نازل شده و این ماه مبارک به پایان رسید پس از تو درخواست می‏کنم به حق ذات بزرگوار کریمت که اگر تا اکنون بر من گناهی باقی است که هنوز نبخشیده‏ای و اراده عذاب و رنج مرا به آن گناه داری پیش از آنکه صبح این‏شب آخر رمضان طلوع کند و این ماه به پایان رسد کرم کن و از آن گنه درگذر‌ای مهربانترین مهربانان عالم…‏
من تسلیم فرمان توام و امید رستگاری و سلامت و شرافت و نیل به مقصد جز از درگاه کرمت ندارم. بر من منت گذار‌ای خدایی که ثنایت بزرگ و نام‌های مبارکت مقدس است. عمر مرا تا به رمضان دیگر برسان در حالی که مرا سلامتی و آسایش از هر امر ناگوار و ترسناک و عافیت از هر سختی و بلاء عطا فرموده‌ای.
دعای امام صادق(ع) برای وداع ماه رمضان‏

code

نسخه مناسب چاپ