انتشار مجله «سیاه سفید» با پرونده مستندهای باستان شناسی
 

شماره چهارم مجله “سیاه سفید” در ادامه پرونده شماره سوم اش که ویژه نامه مستند باستانشناسی قبل از انقلاب بود به همین موضوع در بعدازانقلاب پرداخته و همزمان با آغاز تیرماه منتشرو در کتابفروشی ها ‌و دکه های معتبر مطبوعاتی سراسر کشور عرضه شد .
دراین شماره سیاه سفید که به سردبیری امیرفرض اللهی منتشرمی‌شود افرادی همچون دکترمهرداد حجتی، جواد طوسی، محمدحسین آسایش و عزیزالله حاجی مشهدی قلم فرسایی کرده اند.بررسی علل بوجود آمدن و اضمحلال جشنواره یادگار با حضور سید محمد بهشتی، محمد رضا اصلانی، محمد آفریده و ارد عطار پوروگفت و گو با فیلمسازان عرصه مستند باستانشناسی از موضوعات برجسته سیاه سفید است.شهرام درخشان، محمد مقدم، فرشاد فرشته حکمت، ارد زند، علی اکبر ولد بیگی، فرشاد اکتسابی، مهرداد زاهدیان و وحید باقرزاده از جمله فیلمسازانی هستند که در مجله سیاه سفید با آنها گفت و گو شده است.

نسخه مناسب چاپ