کوتاه آموزشی
انتخاب رشته آزمون دستیاری آغاز شد
داوطلبان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند، می توانند با مشاهده کارنامه علمی تا ۶تیرماه نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.
به گزارش مهر،این داوطلبان می توانند کارنامه علمی شماره دو و دفترچه انتخاب رشته محل را از مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند .آن دسته از داوطلبانی که نقص مدرک سهمیه ای دارند، باید مدارک خود را تا ششم تیرماه ۹۶ارسال کنند. در صورت عدم ارسال مدارک در موعد مقرر، سهمیه مورد نظر برای داوطلب لحاظ نخواهد شد و سهمیه آزاد برای داوطلب منظور خواهد شد.
در این دوره ۱۲هزار و ۲۶۷نفر در آزمون شرکت کردند. حدنصاب نمره برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند ۱۵۰بوده و ۸هزار و ۴۱نفر معادل ۶۵درصد شرکت کنندگان در آزمون موفق به کسب این حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند.

آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای زمان و چگونگی انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه و ثبت نام دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) این مقطع را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است؛ متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۶ که در آزمون این مقطع که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده، شرکت نموده اند، می توانند تا پایان روز شنبه ۱۰ تیرماه با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش به آدرسwww.azmoon.orgنسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه و تهیه کارت اعتباری انتخاب رشته از سامانه فوق نسبت به ثبت رشتهرمحل های انتخابی خود اقدام کنند.
هر داوطلب می تواند متناسب با کد رشته امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا ۱۰۰ کد رشتهرمحل را در فرم انتخاب رشته ثبت نماید. داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اول در کد رشته امتحانی دوم نیز ثبت نام و در آزمون شرکت نموده اند، می توانند رشتهرمحل های متناسب با کد رشته امتحانی دوم خود را براساس اولویت موردنظر در میان ۱۰۰ رشتهرمحل انتخابی درج نمایند.
ثبت نام دوره های بدون آزمون (استعددهای درخشان) مقطع کارشناسی ارشد ویژه فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی واحدها و مراکز آموزشی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی نیز همزمان با انتخاب رشته داوطلبان آغاز خواهد شد.

آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاری ۱۵تیر برگزار می شود
آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاری پزشکی در روز پنجشنبه ۱۵تیرماه برگزار می شود و غیبت در بخش ها از سوی برخی دستیاران باعث محرومیت در آزمون است.
به گزارش مهر، سی و ششمین دوره آزمون های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی که به تربیت دستیار اشتغال دارند و دارای مجوز برگزاری آزمون ارتقاء گواهینامه از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هستند، برگزار خواهد شد.دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد.
دستیارانی که در آزمون ارتقاء سال اول (ارتقاء ۱به ۲) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد.

اعلام نتایج آزمون استخدامی در ۱۴دانشگاه علوم پزشکی
نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور برای رشته های پرستاری و فوریت های پزشکی در ۱۴دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد.
به گزارش مهر، در تازه ترین نتایج اعلام شده، شغل محل های رشته پرستاری مرکز قلب شهید رجایی، شغل محل های فوریت های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی البرز، بیرجند، تربت جام، زنجان، شیراز، فسا، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لارستان، لرستان، مازندران، مراغه و مشهد همچنین سایر شغل محل ها به غیر از ۷خوشه شغلی دانشگاه های علوم پزشکی البرز، بهبهان، جهرم، جیرفت، رفسنجان، شوشتر، گراش و مراغه که نتایج آنها نهایی و مورد تأیید قرار گرفته است برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام شد.سایر رشته شغل محل های باقیمانده که فرآیند بررسی مدارک یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ