محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید سعید فطردر جاده‌های کشور ‏
سرویس حوادث: پلیس راهور ناجابرای افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور ومرور مربوط به تعطیلات مرتبط با عید سعید فطر را اعلام کرد.
در صورتی که عید سعیدفطریکشنبه چهارم تیراعلام شود، همه محدودیت‌ها وممنوعیت‌ها در اطلاعیه زیر یک روز جلوتر اعمال می‌شود.
براساس اعلام پلیس راهور ناجا، تردد موتورسیکلت از ساعت۱۲ ظهریکشنبه چهارم تیر تا ساعت ۶ شنبه دهم تیرماه از محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد، محورهای قوچان ـ مشهد، سبزوار ـ مشهد و تربت حیدریه ـ مشهد و بالعکس ممنوع است.
* محدودیت تردد در محور کرج_چالوس
در محور کرج ـ چالوس تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج ـ چالوس کماکان ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ یکشنبه چهارم تیرجاری تا ساعت ۳ بامداد دوشنبه پنجم تیر از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده وبا اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵روز یکشنبه چهارم تیر تا ساعت ۳ بامداد دوشنبه پنجم تیر از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه است.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ دوشنبه پنجم تیر تا یک بامداد سه شنبه ششم تیر از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت۱۵ دوشنبه پنجم تیر تا ساعت یک سه‌شنبه ششم تیر از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه است.
تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت ۱۲ جمعه نهم تیر تا ۳بامداد شنبه دهم تیر از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه ازساعت ۱۵ جمعه نهم تیر تا ۳ بامداد شنبه دهم تیر از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.
* محدودیت تردد در محور هراز
در محور هراز تردد تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ یکشنبه چهارم تیر تا ساعت ۶ چهارشنبه هفتم تیر و از ساعت ۸ تا ۲۴ پنجشنبه هشتم تیر و نیز از ساعت ۸ جمعه نهم تیرتا ساعت ۱۲ظهر شنبه دهم تیر ممنوع است. در محور هزار تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ جمعه نهم تیر تا یک بامداد شنبه دهم تیر از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۶ جمعه نهم تیر تایک بامدادشنبه دهم تیر با اعلام ماموران پلیس راه در محل، از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه است.
*محدودیت تردد در محور فیروزکوه
براساس اعلام پلیس راهور ناجا، در محور فیروزکوه تردد تریلرها به استثنای تریلر‌های حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت۱۲ تا ۲۴ یکشنبه چهارم تیر و از ساعت ۸ روزهای دوشنبه و سه شنبه و جمعه نهم تیر از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.
* محدودیت تردد در محور آزادراه کرج ـ قزوین
تردد کامیون‌ها، تریلرها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور آزاد راه کرج قزوین از ساعت ۱۲ تا ۲۴ یکشنبه چهارم تیر در مسیر شرق به غرب (باند شمالی) و از ساعت ۸ تا ۲۴ جمعه نهم تیردر مسیر غرب به شرق (باند جنوبی) محور یادشده ممنوع است.
* محدودیت تردد در محور قدیم رشت ـ قزوین
تردد همه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای تریلر‌های حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور قدیم رشت- قزوین از ساعت۱۳ تا ۲۴روزهای پنجشنبه و یکشنبه یکم و چهارم تیر و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای جمعه، دو شنبه و سه شنبه مورخه‌های دوم، پنجم و ششم تیر در این محور ممنوع است.
* محدودیت تردد در محور قدیم ساوه ـ همدان
در محور قدیم ساوه ـ همدان و بالعکس تردد تریلرها و کامیون‌ها به استثنای تریلر‌های حامل مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت۱۲یکشنبه چهارم تیر تا ساعت ۲۴ سه شنبه ششم تیر در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور آزادراه ساوه ـ همدان است.
* محدودیت تردد در آستارا ـ اردبیل و اردبیل ـ سرچم ‏
در آستارا ـ اردبیل و اردبیل ـ سرچم و بالعکس تردد تریلرها وکامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴روزهای دوشنبه و سه شنبه پنجم و ششم تیر در محورهای فوق ممنوع اعلام شده است.
* محدودیت تردد در محور سلفچگان ـ قم
محور سلفچگان ـ قم برای تردد تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت ۱۸تا ۲۴ جمعه نهم تیر در این محور ممنوع است.
* محدودیت تردد در محور شیروان ـ بجنورد ـ جنگل گلستان
در محور شیروان ـ بجنورد ـ جنگل گلستان و بالعکس تردد تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶ تا ۲۴ یکشنبه چهارم تیر و از ساعت ۱۴ تا ۲۴ سه شنبه ششم تیر از محورهای فوق ممنوع اعلام شده است.
* محدودیت تردد در محور اصفهان ـ‌ بروجن ـ لردگان ـ ایذه ‏
تردد تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور اصفهان ـ بروجن ـ لردگان ـ ایذه و بالعکس از ساعت ۱۴ یکشنبه چهارم تیر تا ساعت ۲۴ جمعه نهم تیر از محورهای یادشده ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان ـ‌ الیگودرز ـ خرم آباد و خوزستان است.

نسخه مناسب چاپ