معرفی کتاب
 

قناری در قفس
سرودة کیومرث عباسی قصری
با مقدمه: دکتر میرجلال‌الدین کزّازی
انتشارات سوره مهر
چاپ اول: ۱۳۹۶
۱۶۴ص ـ ۸هزار تومان
دکتر کزّازی در مقدمه آورده است: «قصری نامورترین سخنور قصرشیرین است و یکی از شناخته‌ترین و ستوده‌ترین سخنوران این روزگار، در بزم‌ها و انجمن‌های ادبی، یکی از ویژگی‌های والای او که وی را از دیگر سخنوران جدا می‌دارد و بازمی‌شناساند، آن است که این ترسخن شکرشکن، در دوزبان، داد شیرین‌کاری و نغز گفتاری می‌دهد: در پارسی و کردی که زبان بومی و مادری اوست. توانایی او در سرودن غزلهای نغز و ناب و نوآیین، در هر دو زبان به گونه‌ای است که نمی‌توان از دید شیوایی در رسایی و دلارایی، یکی از آن دو را به دیگری برتری داد. او در هر دو زبان، سَخته و ستوار می‌سراید و شگرف و شاهوار… قصری در همه گونه‌ها و کالبد‌های سخن، طبع آزموده است و همواره کامگار بوده است، لیک در آن میان، غزلهای او را شعر و شرار و آب و تابی دیگر است و سوی و رویی دیگرسان و نوتر، به گونه‌ای که بیتهایی از غزلهای نوآیین و دل‌نشان و دلنشین او در یادها مانده است و بر زبان‌ها روان گردیده است…»
بایسته‌های
آیین دادرسی مدنی
دکتر قدرت‌الله واحدی
نشر میزان
چاپ هشتم: ۱۳۹۶
۵۴۳ص ـ ۳۲هزار تومان
کتاب حاضر حاوی «بایسته‌های آیین دادرسی مدنی» است که شرح تفصیلی آن در دوره سه‌جلدی کتاب «آیین دادرسی مدنی» تألیف نویسنده آمده است. کتاب اول مشتمل بر سه بخش است. بخش اول با عنوان «کلیات» در دو فصل سامان یافته: تعریف آیین دادرسی مدنی، فواید آیین دادرسی و نقشی که در احقاق حق مردم و در نهایت تحقق عدالت دارد.
مؤلف در بخش دوم با عنوان «سازمان قضایی» ابتدا به تعریف سازمان قضایی می‌پردازد و سپس درباره سابقه تاریخی آن می‌گوید. در ادامه طی سه مبحث، دادگستری در ایران باستان، دوران اسلامی و دوران معاصر بررسی می‌شود.
بخش سوم از کتاب اول در سه فصل با عناوین «دعاوی و اقسام آن»، «دفاع یا پاسخهای خوانده» و «صلاحیت دادگاه‌ها و چگونگی حل اختلاف در صلاحیت» تدوین است.
کتاب دوم مشتمل بر چهار بخش است. بخش اول درباره دادخواست و مسائل مربوط به آن، ادله اثبات دعوی، وسایل اثبات دعوی، آثار دادخواست، ابلاغ دادخواست شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی، اظهارنامه قانونی و کاربرد آن در امر دادرسی است. بخش دوم «دادرسی و انواع آن»، نام دارد که شامل مطالب زیر است: جلسه دادرسی، جهات اهمیت نخستین جلسه دادرسی، دادرسی عادی، دادرسی استثنایی شامل دادرسی اختصاری و دادرسی فوری است. بخش سوم مشتمل بر تصمیمات یا احکام اداری دادگاه‌هاست.
بخش چهارم «طریقه‌های شکایت از آراء دادگاه‌ها» نام دارد. در این بخش از طرق عادی شکایت از آرای دادگاه‌ها، شامل واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی ـ تجدید نظرخواهی ـ و طرق فوق‌العاده شکایت از آراء محاکم، یعنی فرجام‌خواهی اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی و نوع خاصی از اعاده دادرسی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه در صورتی که آراء محاکم خلاف بیّن شرع باشد، اعمال می‌شود.
کتاب سوم از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول «طواری دادرسی» یعنی حوادث دادرسی است. سپس موضوع تأمین خواسته، توقیف سرقفلی، توقیف دادرسی، زوال دادرسی شامل استرداد دادخواست و استرداد دعوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در بخش دوم از کتاب سوم داوری و مسائل مربوط به آن، به تفصیل بررسی می‌شود و از انواع داوری بحث می‌شود.
بخش سوم و پایانی این کتاب به موضوع بسیار مهم «هزینه‌ دادرسی» اختصاص دارد و در آن از نظریه موافقان و مخالفان اخذ هزینه دادرسی سخن رفته و موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مورد بحث و نقد و بررسی قرار گرفته است.

عرفان ایران
(مجموعه مقالات)
گردآوری و تدوین: هیأت تحریریه ناشر
ناشر: حقیقت
چاپ اول: ۱۳۹۵
۲۴۱ص ـ ۱۵هزار تومان
در شماره ۴۲ مجموعه مقالات «عرفان ایران» مقالات زیر به چاپ رسیده است: توجه به عرفان و اخلاق در جرائم عفت عمومیردکتر نورعلی تابنده، قرآن و مثنویردکتر سیدمصطفی محقق داماد، اسرار از زبان اسرارردکتر مهناز قانعی، تصوف در افغانستان معاصررسید جمال‌الدین موسوی، نگاهی به زندگی فقیه عارف میرزا محمدمهدی مجتهد تنکابنیرمهران رهبری، حمیده ثقفی، سیری در آثار و تألیفات مهم جانب نورعلیشاه گنابادیرعرفان ایران.
دیگر مطالب این کتاب بدین قرار است: سهم لوتر در عرفان مسیحیرولفارت پانن برگ، ترجمه محمد صبایی، عرفان اسلامی و ادب فارسیردکتر سیدحسین نصر و دکتر جلال متین، ترجمه فاطمه شاه‌حسینی، دراویش گنابادیرسید محمدعلی جمالزاده، «عرفان آلمانی» زاییده حکمت اسلامی؟!ردکتر سیدمسعود زمانی، ملامتیه در رساله «کیفیه السلوک الی رب‌العالمین» ترمذیر بابک برومندفر، اهل سنت و جماعت چه کسانی هستند؟ برگزاری اولین کنگره جهانی تصوف در هند، اسلام با اندیشه تصوف گسترش یافته است.

نسخه مناسب چاپ