چشم انداز صنایع برتر در تحولات بازار سرمایه
 

صنعت آی تی و خدمات انفورماتیک در گروه صنایع برتر بازار در سال جاری قرار دارند،صنعت آی تی صنعت بزرگی است که برای بازدهی بالای آن دلایل متعدد و البته بنیادی وجود دارد.مهدی محمودی مدیر صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در باره صنایع پربازده بازار با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صنایع کوچک بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرند گفت: به همین دلیل در بررسی بازدهی صنایع بازار به صنایع کوچکی مثل قند و شکر برخورد می کنیم.
وی با اشاره به افزایش نرخ کارمزد تراکنش ها افزود: از بهمن سال ۹۵ بانک مرکزی مقرر کرد به ازای هر تراکنش از دستگاه های پوز به شرکت های psp درآمد مشخصی واریز شود.محمودی با تاکید بر اینکه این تصمیم بانک مرکزی سود آوری شرکت های pspرا متحول کرد، افزود: در کنار این عامل به طور کلی آی تی صنعت رو به رشدی است و این دلایل در کنار هم باعث افزایش چشمگیر سودآوری صنعت شد.
مدیر صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به اینکه انحصار در این صنعت نیز چشم انداز آن را مثبت تر کرد، افزود: بانک مرکزی در تصمیمی اعلام کرد هیچ شرکت pspجدیدی مجوز فعالیت نخواهد گرفت بر همین اساس در حال حاضر بازار این صنعت در اختیار ۱۲ شرکت است و این بازار انحصاری چشم انداز روشنی را برای سهامداران این صنعت ترسیم کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار این گروه سالیانه ۲۰ تا ۳۰ درصد بزرگتر می شود، گفت: این رشد بازار در بین ۱۲ شرکت حاضر تقسیم می شود و هیچ شرکت تازه ای به این گروه اضافه نمی شود.
وی در ادامه به شرکت های گروه خدمات انفورماتیک اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت های این گروه متولی تراکنش های شتابی هستند و بر اساس تعداد تراکنش ها درآمد کسب می کنند.محمودی بازار گروه خدمات انفورماتیک را رو به رشد دانست و افزود: در چند سال اخیر این گروه رشد خوبی داشته که مهمترین دلیل رشد این صنعت چشم انداز روشن سودآوری است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در بورس های بزرگ دنیا نیز صنعت آی تی و خدمات انفورماتیک سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند و از شرایط سودآوری خوبی برخوردارند.وی در ادامه به صنعت قند و شکر اشاره کرد و گفت: قند و شکر صنعت کوچک با سرمایه پایین است به همین دلیل روند تغییر قیمتی سهام در این گروه شدیدتر از صنایع بزرگ است.محمودی با اشاره به اینکه نوسان های قیمتی در سهام کوچک بیشتر است، افزود: بر همین اساس معمولا سرمایه گذاران پر ریسک اقدام به خرید سهام کوچک می کنند.وی درباره دلیل بنیادی رشد صنعت قند و شکر به چشم انداز افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز در برخی تحلیل های این صنایع لحاظ می شود.
به گفته محمودی با توجه به رشد بالای نقدینگی در دو سال اخیر و سکون نرخ دلار ، احتمال تغییر نرخ ارز وجود دارد که افزایش نرخ ارز در این صنعت تاثیر گذار است.
وی با اشاره به گروه لاستیک و تایر ادامه داد: این گروه نیز در زمره صنایع پربازده بازار این روزها قرار دارد نرخ مواد اولیه تایر در این مدت کاهش چشمگیری داشته و تقریبا نصف شده است و با توجه به چشم انداز رشد ارز، این گروه نیز می تواند در میان صنایع برتر بازار قرار بگیرد.
خبر دیگر اینکه شرکت لبنیات کالبر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ مبلغ ۱۴۶ میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال سود انباشته کسب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت لبنیات کالبر صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ را حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش، شرکت فوق در سال ۹۵ با سرمایه معادل ۲۵۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۱۱ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمد عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ ۵۲ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال رسید.
از سود ناخالص دوره هم هزینه های فروش، اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال محاسبه شد.
از سود عملیاتی دوره فوق هزینه های مالی کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره برابر ۲۶ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ ۱۰۷ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد.
به سود خالص دوره هم سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۱۴۶ میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نسخه مناسب چاپ