حرکت نیروهای نجباء عراق به سمت سوریه برای نبرد با داعش
 

رزمندگان مقاومت اسلامى نُجَباء (شاخه مستقر در سوریه) سد “الوعر” واقع در دشت الوعر، منطقه “الوشاش” و همچنین دشت “اللویزیة” در دیرالزور را آزاد کرده و اکنون در یک کیلومترى مرز عراق به سمت البوکمال در حرکت هستند. با توجه به اینکه رزمندگان الحشد الشعبی (سازمان بسیج مردمى) و ارتش عراق، عناصر داعش را به آن سوى مرزها رانده اند؛ چندى است که مقاومت اسلامى نُجَباء پاکسازى این تروریستها را در مرز سوریه به سمت عراق آغاز کرده است.

نسخه مناسب چاپ