اتصال بزرگراه شهید کریمی غرب به بزرگراه امام علی(ع)شمال
شهرری – خبرنگار اطلاعات: شهردار منطقه ۲۰ از بهره برداری و گشایش تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید کریمی غرب واتصال آن به بزرگراه امام علی(ع) شمال خبرداد.سید احمد صفوی با اشاره به این که با گشایش این مسیر، بار ترافیکی میدان معلم کاهش یافته است، افزود: بزرگراه شهید کریمی یکی از مهمترین مسیرهای عبوری اتوبوس های تندرو منطقه ۲۰ نیز است که با بهره برداری از این تقاطع غیرهمسطح، مسیر این خط ۵ر۳ کیلومتر کوتاه تر شد.وی ادامه داد: با گشایش این تقاطع غیرهمسطح، دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه شهید کریمی نیز زیربار ترافیک رفت و دور برگردان همسطح روبروی CNG که پیش از این قابل استفاده بود، مسدود می شود.

نسخه مناسب چاپ