دیدار و گفتگو با استاد سیدعبدالله انوار
 

نود و سومین جلسه دیدار و گفتگو کتابفروشی آینده، با همکاری مجله بخارا ، درساعت نه و نیم صبح پنجشنبه هشتم تیر به استاد سید عبدالله انوار اختصاص یافته است.
استاد انوار یکی از زبده ‎ترین کارشناسان نسخ خطی به شمار می‎رود وبیست سال در کتابخانه ملی ریاست بخش نسخه ‎های خطی را به عهده داشت ومتون مهمی را در زمینه موسیقی تصحیح کرد. همچنین در فلسفه ترجمه جستارهای فلسفی ویتگنشتاین و تطور حیات از برگسون و مقاصد الفلاسفه غزالی و همچنین ترجمه ۲۲ جلد کتاب شفای ابوعلی سینا را به پایان برد.استاد انوار یکی از تهران ‎ شناسان بنام است و چندین رساله درباره باغها، خیابانها، محلات،قناتها و دروازه‌های تهران منتشر کرده است. در جلسه دیدار و گفتگو با استاد در کتابفروشی آینده استاد بخشی دیگر از دانسته ‎های بی‎نظیر خود را درباره تهران بیان خواهد کرد.دیدار با استاد انوار درساعت نه ونیم صبح هشتم تیر ماه در کتابفروشی آینده (بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار) برگزار می‎شود.

نسخه مناسب چاپ