بانک مرکزی با جدیت درصدد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است
بانک مرکزی تلاش دارد با جدیت هرچه بیشتر بازار غیرمتشکل پولی را سامان بخشد و با فعالیت غیرمجازها در این باره برخورد کند؛ این در شرایطی است که بانک مرکزی صیانت از سپرده‌های مردمی را یکی از اولویت‌های کاری خویش می‌داند و این موضوع حتی در زمینه سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی و موسسات غیرمجاز هم صدق می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران برخی موسسات غیرمجاز به صورت علی‌الحساب بوده و به معنای تسویه نیست، گفت: پرونده غیرمجازها را تا پایان سال ۹۶ می‌بندیم.
ولی الله سیف در گفتگو با مهر گفت: دست هایی درصدد هستند در روند طبیعی ساماندهی موسسات غیر مجاز اخلال ایجاد کنند؛ لذا حفظ آرامش و عدم توجه به شایعات در طی این فرایند نقش بسیار عمده ای را خواهد داشت. وی با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حساسیت های مرتبط با ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرونده‌های مرتبط با سپرده‌گذاران آنها اعلام کرد: تقاضای ما این است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را در انجام رسالت مهمی که برعهده دارد، از طریق تصویب قوانینی که به بانک مرکزی اختیار اقدام را برای ساماندهی می دهد و همچنین جلوگیری از این گونه عملیات خلاف که مخل آرامش اقتصاد است، یاری کرده و به این وسیله زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرند.رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت های موجود درصدد است با مراقبت کامل از سپرده های مردم در این گونه موسسات و تلاش در به حداقل رساندن خسارت های محتمل وضع نابسامان فعالیت های غیرمجاز را در بازار پول کشور در اسرع وقت به انضباط و سامان برساند و در این مسیر هیچ گونه ملاحظه ای را غیر از مصالح عمومی مورد توجه قرار نخواهد داد.

نسخه مناسب چاپ