برلین: آمریکا به سیاست های ضد اروپایی رو آورده است
سرویس خارجی: وزیر خارجه آلمان در انتقاد از سیاست‌های آمریکا درباره اروپا و آلمان گفت: آمریکا به سیاست های ضد اروپایی رو آورده است.
در همین رابطه،«زیگمار گابریل» تصریح کرد: در آمریکا راهبردهایی وجود دارد که علیه سیاست‌های اروپا و آلمان است و از دید ما هوشمندانه نیست. ما نمی‌خواهیم که آمریکا را از اروپا جداکنیم اما این را هم نمی‌خواهیم که اروپا به زائده‌ای برای سیاست آمریکا تبدیل شود. از سوی دیگر، رویترز نوشت: در حالی که اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نگرانی ها و شک و تردیدهایی را درباره حمایت از توافقنامه ناتو به وجود آورده بود، مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا از یکی از اصول اساسی ناتو حمایت کرد که بر اساس آن کشورهای عضو نسبت به دفاع متقابل از یکدیگر متعهد می شوند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنین خواستار آن شد که تمامی اعضای ناتو دست کم دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را تا سال ۲۰۲۴ میلادی برای هزینه های نظامی اختصاص دهند.در همین حال، نظرسنجی موسسه «فورسا» نشان داد، حزب محافظه کار «آنگلا مرکل» محبوبیت خود را نزد افکار عمومی افزایش داده است.

نسخه مناسب چاپ