کرزی: آمریکا مسئول ناامنی در افغانستان است
سرویس خارجی: رئیس جمهوری سابق افغانستان، آمریکا را مسئول اوضاع بد و متشنج امنیتی کشورش دانست. «حامد کرزی» در این باره گفت:ثبات در افغانستان در دستور کار آمریکا قرار ندارد و بحران جاری در این کشور حاصل اشتباهات ایالات متحده و مبارزه غیرمسئولانه واشنگتن در مبارزه با تروریسم است. وی تصریح کرد: اگر اینچنین نبود،ما پس از سال‌های متوالی، اکنون شاهد گسترش افراط ‌گرایی و ظهور داعش در افغانستان نبودیم. رئیس جمهوری سابق افغانستان تاکید کرد:مسئول بحران در حال تشدید این کشور آمریکا بوده که تمرکز خودش را بر روی اهداف تروریستی و مقابله با آنها و تامین امنیت در افغانستان از دست داده است.

نسخه مناسب چاپ