. . . پنجره
حیله پیرمرد
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به شکایت از یکدیگر آمدند. اولی گفت: به مقدار ۱۰ قطعه طلا به این شخص قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاریش را دارد ولی تاخیر می‌اندازد و اینک می‌گوید گمان می‌کنم طلب تو را داده‌ام. حضرت قاضی! از شما تقاضا دارم وی را سوگند بده که آیا بدهکاری خودش را داده است، یا خیر. چنانچه قسم یاد کرد من دیگر حرفی ندارم‎. ‎
دومی گفت: من اقرار می‌کنم که ده قطعه طلا از وی قرض نموده ام ولی بدهکاری را ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم‎.‎
قاضی: دست راست خود را بلند کن و قسم یاد کن‎.‎
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می‌کنم‎.‎
سپس عصا را به مرد مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من مطالبه کند، از روی فراموشکاری و ناآگاهی است‎.‎
قاضی به طلبکار گفت: اکنون چه می‌گویی؟
او در جواب گفت: من می‌دانم که این شخص قسم دروغ یاد نمی‌کند، شاید من فراموش کرده باشم، امیدوارم حقیقت آشکار شود‎.‎
قاضی به آن دو نفر اجازه مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت. در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی درنگ هر دوی آنها را صدا زد. قاضی عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره اش را تراشید، ناگاه دید که ده قطعه طلا در میان عصا جاسازی شده است. به طلبکار گفت: بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، حیله کرد که قسم دروغ نخورد ولی من از او زیرک‌تر بودم.‏

دوزخ
عارفی معروف به نانوایی رفت و چون لباس درستی نپوشیده بود نانوا به او نان نداد و عابد رفت. ‎‏مردی که آنجا بود عابد را شناخت، به نانوا گفت این مرد را می‌شناسی؟ گفت: نه‎.‎
مردگفت: فلان عابد بود‎.‎‏ نانوا گفت: من از مریدان اویم، دوید دنبالش و گفت می‌خواهم شاگرد شما باشم، عابد قبول نکرد‎.‎‏ نانوا گفت اگر قبول کنی من امشب تمام آبادی را طعام می‌دهم، عابد قبول کرد‎.‎‏ وقتی همه شام خوردند، نانوا گفت: سرورم دوزخ یعنی چه؟ عابد پاسخ داد: دوزخ یعنی اینکه تو برای رضای خدا یک نان به بندة خدا ندادی ولی برای رضایت دل بندة خدا یک آبادی را نان دادی؟!

code

نسخه مناسب چاپ