اعلام صورت های مالی شرکتی
شرکت نورد و تولید قطعات فولادی صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ را با سرمایه ۱۴۴ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵، معادل یک هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد.
از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ ۱۶۵ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال رسید.
از سود ناخالص دوره هم هزینه های فروش، اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کسر و سود عملیاتی دوره مبلغ ۱۱۸ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال محاسبه شد.
گروه صنعتی سپاهان هم صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ را با سرمایه ۶۵۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
گروه صنعتی سپاهان در دوره ۱۲ ماهه یاد شده مبلغ ۱۵۵ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ ۲۳۹ ریال سود اختصاص داد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال مالی ۹۴، معادل ۲۰۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
این شرکت سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ ۲۵۸ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال اعلام کرده است.

نسخه مناسب چاپ