با دروغ سفید خود را فریب می‌دهیم
همه ما دروغ‌های مصلحتی سیزده بدر و امثال آن‌ها را شنیده‌ایم، در نهایت تمامی این دروغ‌ها زشت و فریبکارانه است و در حقیقت این دروغگو است که بازنده واقعی است و دیر یا زود چهره کاذب‌اش آشکار می‌شود.
در میان انواع شکل‌های دروغ نوعی وجود دارد که به آن «دروغ سفید یا white lies می‌گویند. دروغ سفید، دروغ بی‌ضرر است که به کسی زیان نمی‌زند و برای اغراق؛ خود بزرگ‌بینی و کم‌نیاوردن پیش دیگران گفته می‌شود و امروز به آن «خالی‌بندی» هم می‌گویند. «دروغ سفید» انسان را به لبه پرتگاه می‌برد و باعث سقوط و نابودی او می‌شود. ما با «دروغ سفید» دیگران را فریب نمی‌دهیم؛ بلکه خود را فریب می‌دهیم و حماقت‌ را به خود تزریق می‌کنیم. از آنجا که در این نوع دروغ تصویر بیرونی ما با واقعیت‌های درونی ما تفاوت دارد، دچار تعارض روانی؛ اضطراب و تنش‌های عصبی می‌شویم و به اندازه دروغ وادار می‌شویم در مواجهه با دیگران، نقاب بر چهره بزنیم و به همان اندازه از تحقق برنامه‌های زندگی و رشد توانایی‌های فردی خود جا بمانیم. راهکار درمان و مقابله با دروغ سفید این است که با واقعیت‌ها کنار بیاییم، آنها را بپذیریم و قبول کنیم و بفهمیم که نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد. وزن؛ قیافه؛ سن؛ قد؛ مدرک تحصیلی؛ مدل خودرو؛ نسب، خانواده؛ پست و مقام و قدرت و ثروت،‌ هیچکدام دارایی و فضیلت و ارزش معنوی نیست و در مقابل آن‌ها، سلامت؛ درک فردی؛ شعور اجتماعی؛ باورهای معنوی؛ دوستان خالص و معنوی، جایگاه فردی و اجتماعی بدون وابستگی‌های جناحی و نهایتاً میزان و درجه آرامش روحی و فکری، مهم است و از ابزارهای خوشبختی محسوب می‌شود. از همین حالا با خود عهد ببندیم از هیچ شکل و مدل دروغ و به‌خصوص دروغ سفید، استفاده نکنیم.
دکتر مجید ابهری ـ آسیب‌شناس اجتماعی
@Drmajidabhari

نسخه مناسب چاپ