قهرمانی در انتخابی ملاک اعزام به رقابت‌های جهانی کشتی نیست
اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی معتقدند کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های انتخابی به منزله اعزام قطعی به مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه نیست!
به گزارش مهر، رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای شرکت در مسابقات جهانی فرانسه روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار می‌شود. بر این اساس کشتی گیرانی که مجوز حضور در این رقابتها را دارند باید برای کسب دوبنده تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی رو در روی یکدیگر قرار گیرند.‌این در حالی است که اعضای شوراهای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی طی روزهای اخیر در اظهارات خود صراحتا اعلام کردند کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای انتخابی به معنای اعزام قطعی کشتی گیران برتر نیست. در واقع وضع نفرات برتر رقابتهای انتخابی در نشست تخصصی و ویژه ای که بلافاصله پس از این مسابقات برگزار می شود، مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت تا در نهایت ترکیب توانمند و ششدانگی راهی فرانسه شود.ابراهیم جوادی به عنوان یکی از اعضای شورای فنی تیم ملی کشتی آزاد هم این موضوع را تایید کرد و گفت: نفراتی که در اوزان هشتگانه رقابتهای انتخابی عنوان قهرمانی را کسب کنند به هیچ عنوان مسافر قطعی و حتمی رقابتهای جهانی نیستند، چرا که پوشیدن دوبنده تیم ملی توسط آنها باید پس از برگزاری بررسی وتایید نهایی شورای فنی صورت گیرد.

نسخه مناسب چاپ