امروز در تاریخ
۵۷ سال حکومت ایرانیان بر یمن
یمن از نیمه اول جولای در سال ۵۷۱ میلادی پس از اخراج حبشی ها از آن سرزمین در قلمرو ایران قرار گرفت. مورخان عثمانی آغاز حکومت ایرانیان بر یمن را سال ۵۷۵ ذکر کرده اند.
بزرگان یمن به سال ۵۷۰ میلادی از خسروانوشیروان، شاه ساسانی ایران، خواسته بودند که لشکری بفرستد و حبشی ها را بیرون راند. سپاه اعزامی ایران که به فرماندهی «وهرز» ژنرال دیلمی با کشتی از راه خلیج فارس به یمن فرستاده شده بود حبشی ها را بیرون راند.
حکومت ایرانیان بر یمن ۵۷ سال بعد در ۶۲۸ میلادی، پس از مرگ (قتل) خسرو پرویز و گسترش اسلام در جزیرة العرب پایان یافت.

تعویض حکمران نافرمان گرجستان
ششم جولای سال ۱۶۳۱ میلادی ژنرال رستم خان فرمانده نیروهای اعزامی از اصفهان به قفقاز، به نافرمانی تهمورث حکمران گرجستان پایان داد. در پی این رویداد، دربار صفوی در اصفهان «خسرومیرزا» را به جای حکمران سابق به فرمانداری گرجستان تعیین کرد.

بحران کابینه بر سر وزارت فرمانفرما
بحران کابینه ۱۵ تیرماه ۱۲۹۴ هجری و در جریان جنگ جهانی اول که نیروهای دولت های متخاصم، ایران را هم میدان نزاع خود قرار داده بودند به اوج خود رسید.
عین الدوله پس از درگیر شدن با مجلس بر سر ادامه وزارت فرمانفرما (وزیر داخله) از
نخست وزیری کناره گیری کرد. بالاخره، شاه وقت مستوفی الممالک را معرفی کرد که این پیشنهاد رد شد. شاه بار دیگر عین الدوله را معرفی کرد که اکثریت مجلس وی را هم تایید نکرد. در این میان، جمعی از اعضای مجلس «مشیرالدوله» را پیشنهاد کردند که خود او نپذیرفت و سرانجام پنجم امرداد دوباره مستوفی معرفی شد و این بار رای اعتماد به دست آورد!.
مخالفت مجلس با فرمانفرما از ۵ تیر آغاز شده بود‌.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ