بازدید مدیران تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ از مؤسسه اطلاعات
 

سرویس سیاسی – اجتماعی: همزمان با هفته گرامیداشت تامین اجتماعی، مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به همراه معاون و روسای ادارات و کارکنان اداره کل غرب تهران بزرگ از بخش های موسسه اطلاعات بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار ما، در این بازدید، دکتر ناهید حیدری، مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به نقش و جایگاه روزنامه‌ها در آگاهی مردم اشاره کرد و گفت: در گذشته دور بیشتر انسان‌ها در سراسر جهان اطلاعات اندکی درباره سایر افراد، مکان‌ها و … داشتند و آگاهی آنها در محدوده جغرافیایی زندگیشان مشاهده و تعریف می‌شد، اما با پیدایش وسایل ارتباط جمعی از جمله روزنامه‌ها کمک زیادی به ارتقای فهم و سطح زندگی انسان‌ها پدید آمد.
وی نقش رسانه‌ها را در زندگی انسان‌ها بسیار حساس و تاثیرگذار دانست و گفت: روزنامه اطلاعات از زمان تاسیس تاکنون عمر پربرکتی داشته و خدمات شایانی به ارتقای فهم، دانش و آموزش مردم ارائه کرده است.
حیدری سطح ارتباطات اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ را با رسانه‌ها از جمله روزنامه‌ها؛ بسیار خوب، سازنده و اثرگذار دانست و تاکید کرد: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ همیشه برای اطلاع‌رسانی به افکار عمومی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند و از هرگونه ارتباط سازنده و دوسویه برای افزایش رضایتمندی مخاطبان استقبال می‌کند.

نسخه مناسب چاپ