انتخاب ۲ استاد ایرانی به عنوان نایب‌رئیس آکادمی جهانی ریاضی – شیمی
 

عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان به عنوان دو نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی- شیمی انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا، در سیزدهمین مجمع عمومی آکادمی ریاضی- شیمی جهان که در رومانی برگزار شد، ضمن انتخاب رئیس آکادمی، دکتر علی ایرانمنش عضو هیأت علمی و استاد تمام گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن نانوفناوری ایران، به عنوان یکی از دو نایب رئیس آکادمی مذکور انتخاب شد.همچنین پروفسور
سید علیرضا اشرفی قمرودی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه کاشان به عنوان معاون اول آکادمی جهانی ریاضی‌ـ شیمی معرفی شد.

نسخه مناسب چاپ