راه آهن تهران- مشهد برقی می‌شود
پیش نویس برقی کردن راه آهن تهران– مشهد امضاء شده است و تا دو هفته آینده قرارداد آن نهایی می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: با توجه به افزایش جابجایی بار در کشور نیازمند ارتقای خدمات مسافری در بخش ریلی هستیم و باید از شعار دادن بپرهیزیم.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمد زاده در سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران راه آهن افزود: با توجه به اینکه ذائقه مردم در طول سال‌های گذشته به سمت استفاده از خودرو شخصی گرایش یافته است؛ راه آهن باید اقدامات اساسی و بنیادین برای تغییر این وضع انجام دهد.
وی تاکید کرد: مدیران ریلی و دست اندرکاران این صنعت باید بهره‌وری را اولویت برنامه و سیاست‌های خود قرار دهند و این موضوع نیاز به یک اراده قوی دارد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما متولی ریل کشور هستیم و نمی توانیم در خودرو شخصی بنشینیم و از ریل و توسعه آن صحبت کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: توجه به قطارهای مسافری، ارتقای خدمات ایستگاهی، ناوگان و مساله نظم و انضباط قطارهای مسافری در زمان اوج استفاده، یک اولویت مهم و اصلی است.
وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های عمرانی نباید حرکت رو به رشد راه‌آهن را در بخش مسافر متوقف کند، بیان کرد: ارتقای کیفیت قطارها باید سرلوحه برنامه‌های شرکت‌های حمل و نقل مسافری قرار گیرد.
وی به موضوع حمل بار از کشورهای هند و آسیایی اشاره کرد و گفت: اگر ما بتوانیم در کریدورهای شمال و جنوب و حمل بارهایی که از هند و کشورهای آسیای جنوب شرقی و اروپا که یکی از مسیرهای عبوری آنان ایران است، راه آهن را وارد کنیم می توانیم حرفی برای گفتن در بین کشورهای منطقه و کسب درآمدهای بالا داشته باشیم.
محمدزاده اضافه کرد: اراده در این حوزه نیازمند این است که برای توسعه پایدار تلاش مضاعف داشته باشیم.

نسخه مناسب چاپ