یگان حفاظت آب تشکیل می شود
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به تشکیل یگان حفاظت آب درآینده نزدیک اشاره کرد و تشکیل این یگان را منوط به همراهی بیش ازپیش قوه قضاییه و نیروی انتظامی دانست.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه وضع آب و سفره‌های زیرزمینی به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است، گفت: قانون توزیع عادلانه آب باید اصلاح شود.
به‌ گزارش فارس، رحیم میدانی با اشاره به اینکه وضع مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود بهره‌برداران و مصرف کنندگان است، گفت: وضع آب و سفره‌های زیرزمینی به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و باید باتمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع بشتابیم.
وی اضافه کرد: با ادامه وضع نامناسب مصرف و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تامین آب برای کشاورزی و شرب مردم در آینده بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.
میدانی به قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و افزود: این قانون قانون موثری است، اما به اصلاح نیازدارد و در دولت یازدهم قوه قضاییه در مدیریت آب همکاری بسیار خوبی با این بخش داشته که جای تشکردارد.

نسخه مناسب چاپ