امروز در تاریخ
عملیات نظامی ناموفق آقاخان محلاتی
آقاخان محلاتی (فرقه اسماعیلیه) که در زمان محمدشاه قاجار دست به چند اقدام مسلحانه ناموفق زده بود یازدهم جولای ۱۸۴۱ پس از عبور از کویر لوت، از طریق خراسان بزرگتر عازم هندوستان شد.
آقاخان، نخست در کرمان بپاخاسته بود که شکست خورد و فیروزمیرزا حاکم وقت کرمان وی را دستگیر و به تهران فرستاد، ولی محمدشاه اورا بخشید. آقاخان پس از ترک تهران، با کسان خود در منطقه «شهربابک» به ایستادگی مسلحانه دست زد، اما این بار هم از نیروهای دولتی شکست خورد و به فارس رفت و از آنجا دوباره به منطقه کرمان بازگشت و به ایستادگی دست زد که بازهم شکست خورد و چون خانعلی خان فرمانده نیروهای دولتی از او دست بردار نبود، در راور ِ کرمان تصمیم به خارج شدن از ایران گرفت. پاره ای از مورخان نوشته اند که آقاخان در حمله سال ۱۸۴۰ به کرمان (حمله دوم)، از حمایت انگلیسی ها برخوردار بود.

انگیزه خودکشی نرون
نهم جولای سال ۶۸ میلادی «نرون» امپراتور وقت روم پس از ۱۴ سال حکومت، با زدن رگ های گردنش خودکشی کرد تا محکوم به مرگ با ضربات چوب در ملاء عام نشود.سنای روم همان روز وی را از ریاست امپراتوری خلع و مقرر داشته بود که در جلسه بعدی سنا، به اتهامات مختلف او از جمله توطئه آتش زدن شهر رم با هدف احیاء آن و گذاردن نام خویش بر شهر (نرو پولیس)، تعیین مقامات دولتی در جلسات خوشگذرانی و از میان بستگان و دوستان شخصی خود محاکمه شود.نرون با کمک منشی مخصوص کاخ امپراتوری خودکشی کرد، زیرا که جرات زدن نخستین ضربه کارد را به رگ گردنش نداشت!.

سفرهای دریایی «ژنگ هه»
۱۱ جولای سال ۱۴۰۵ «ژنگ هه» از درباریان چین با چند کشتی برای رسیدن به مناطق دور دست غرب چین، خاک این کشور را ترک کرد. وی در این تلاش از راه دریا به مالاکا، جاوه، سوماترا، هند، ایران و مناطق اطرف خلیج فارس و شبه جزیره عربستان در آسیا، و مصر، و سواحل شرقی و موزامبیک در آفریقا رسید.ژنگ هه مسلمان و در اصل از مردم آسیای میانه بود. پدر وی به دربار امپراتور چین راه یافته و نام پسرش را که محمود بود و به کسوت خواجگان دربار درآمده بود به «ژنگ هه» تغییر داد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ